X. SPINÁLNÍ KONGRES
24. – 25. listopadu 2022
Lednice u Břeclavi, hotel Galant

Úvod

Vážené kolegyně a kolegové, příznivci spinální problematiky,

v minulých dvou letech byla kongresová aktivita narušena vlnou covidu 19 a v roce 2020 jsme museli naši akci dokonce zrušit. Doufáme, že letos na podzim bude epidemická situace lepší a stejně jako loni se budeme moci znovu osobně potkat.

V letošním roce se opět vrátíme na jižní Moravu. Místo Mikulova jsme ale tentokrát zvolili jinou atraktivní destinaci: akce se bude konat v hotelu Galant v Lednici u Břeclavi. Lednicko-valtický areál je krásným koutem našeho regionu a věříme, že tuto změnu uvítáte. Termín je 24.- 25. listopadu 2022.
Jako hlavní témata jsme zvolili spinální úrazy, zánětlivá postižení páteře a míchy a samozřejmě zůstávají jako vždy zajímavé kazuistiky a varia.

Věříme, že pro Vás bude program atraktivní a strávíme v Lednici u Břeclavi dva příjemné a hodnotné dny. Převážně edukační charakter setkání zůstane zachován, protože se ukázal jako formát nosný a zajímavý.

V úvodním slovu k loňskému kongresu 2021 jsme si přáli udělat tečku za epidemií, ale život ukazuje, že (jak tomu často bývá) za každou tečkou čeká nějaká další tečka… Pevně ale doufáme, že se letošní setkání uskuteční a bude vzájemným obohacením odborným i společenským.

Aleš Martinek

SYMMA, spol. s r.o.

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA
Neurologická klinika LF MU a
Fakultní nemocnice Brno
prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.
Neurologická klinika LF MU a
Fakultní nemocnice BrnoHlavní témata

Spinální úrazy
 Zánětlivá postižení páteře a míchy
Kazuistiky a varia


Programový výbor kongresu

prof. MUDr. Blanka Adamová, Ph.D.

prof. MUDr. Josef Bednařík, CSc.

MUDr. Marek Hakl, Ph.D.

doc. MUDr. Richard Chaloupka, CSc.

prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc.

PhDr. Hana Neudertová, Ph.D.

prim. MUDr. Stanislav Voháňka, CSc., MBA

Všeobecné informace

Informace pro přednášející

Důležitá data

Ukončení registrace k aktivní účasti 14. října 2022
Vyrozumění o přijetí přednášky obdržíte nejpozději do 21. října. 2022

Audiovizuální technika: dataprojektor, PC, bezdrátová myš vč. laserpointu, náhledový monitor

Technická obsluha bude k dispozici po celou dobu konání kongresu v přednáškovém sále.

Prezentace, které od Vás převezme technik v přednáškovém sále, prosíme dodat na USB Flash disku.


Místo konání

Hotel Galant, 21. dubna 657, 691 44, Lednice u Břeclavi


Registrační poplatky


Platba převodem

Na místě

Registrační poplatek

Kč 2 550,- / EUR 102,-

Kč 2 950,- / EUR 118,-

Kongresový poplatek zahrnuje vstupenku na kongres, občerstvení v průběhu akce, kongresové materiály a DPH.

Oběd formou menu

Kč 250,- / EUR 10,-

Společná večeře

    Kč 200,- / EUR 9,-

PLATBA PŘEVODEM JE MOŽNÁ DO 15. LISTOPADU 2022
PROFORMA FAKTURU OBDRŽÍTE V POTVRZOVACÍM E-MAILU.


Parkování

Možnost parkování v areálu hotelu Galant.
Počet parkovacích míst je omezen.


Registrace účastníků

24. listopadu 2022   10.00 – 13.00 hod
25. listopadu 2022     8.00 – 10.00 hod
Registrující osoby Vám rádi sdělí Vaše event. dotazy.


Kongresové materiály

Při registraci obdržíte jmenovku, kongresový set a program kongresu.


Obědy

Obědy formou menu se vydávají v hotelové restauraci dne 24. listopadu 2022 od 11.30 do 13.00 hod a dne 25. listopadu 2022 od 12.00 do 13.30 hod.
Zájemce o bezmasou / bezlepkovou stravu žádáme, aby svůj požadavek sdělili registrujícím osobám. Cena a´Kč 250,-


Společná večeře pro účastníky kongresu

Společná večeře pro účastníky kongresu se koná dne 24. listopadu 2022. Cena Kč 200,-


Akreditace

Kongres je zařazen v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékařské komory a je ohodnocen 9 kredity dle platných předpisů.
NLZP obdrží potvrzení o účasti. Certifikáty se budou vydávat po ukončení kongresu na registraci účastníků.


Partneři


Partner kongresu


Vystavovatelé


-->

Kontakty

SYMMA, spol. s r.o., Bohunická 133/50, 619 00 Brno


Organizace konference, registrace
Aleš Martinek
Tel.: +420 607 650 654
E-mail: a.martinek@symma.cz


Fakturace, ubytování, organizace
Andrea Muchová
Tel.: +420 602 817 247
E-mail: a.muchova@symma.cz